Những điều cần biết khi thi vào các trường sư phạm năm 2018

664

Những thông tin quan trọng liên quan đến nguyện vọng xét tuyển vào các trường sư phạm năm 2018 mà thí sinh cần nắm rõ

Những điều cần biết khi thi vào các trường sư phạm năm 2018

 Những điều cần biết khi thi vào các trường sư phạm năm 2018

Có điểm sàn riêng để đảm bảo chất lượng đầu vào

Với số liệu thống kê xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm chính quy 2017, trong số 673 ngành đào tạo sư phạm có thí sinh trúng tuyển, điểm trúng tuyển trung bình là 27,75, , có 23 ngành lấy điểm xét tuyển từ 25 trở lên. 158 ngành lấy điểm xét tuyển 20-25, điểm trúng tuyển trung bình là 23,35.

Có 302 ngành lấy điểm xét tuyển từ 15,5 đến dưới 20 điểm, điểm trúng tuyển trung bình là 20. 197 ngành tuy lấy điểm xét tuyển dưới 15,5,điểm trúng tuyển trung bình đạt 17,5.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng đầu vào sư phạm năm 2018 Bộ GD&ĐT sẽ quy định điểm sàn riêng cho các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên.

Đình chỉ hoạt động các trường không đủ điều kiện

Nếu không đáp ứng được các điều kiện chất lượng, không đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định cho dù ngành đang đào tạo cũng sẽ bắt buộc cho dừng

Những điều cần biết khi thi vào các trường sư phạm năm 2018 1

Những điều cần biết khi thi vào các trường sư phạm năm 2018

Bộ GD&ĐT cũng quán triệt đào tạo và chặt chẽ hơn với yêu cầu đầu ra. Ngành nào dư thừa dứt khoát phải dừng đào tạo, không để xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên. Bộ trưởng yêu cầu đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng

Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng đẩy mạnh kiểm tra chất lượng của các ngành đào tạo sư phạm đã mở, nếu không đủ điều kiện thì không cho phép tuyển sinh. Những ngành đủ điều kiện, các địa phương còn nhu cầu tuyển dụng sẽ được ưu tiên đầu tư để nâng cao chất lượng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng chỉ đạo đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Các trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm. Các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh việc quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm. Trường có chất lượng cao, có uy tín sẽ được chọn làm trung tâm. Các trường khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm để trước mắt tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

Nguồn: Cao đẳng Y dược TPHCM

Chia sẻ