Trình Dược viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên

1461

Trình Dược Viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên được quy định tại Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/6/2018.

trinh-duoc-vien-la-gi

Trình Dược viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng Dược trở lên

Yêu cầu trình độ Trình Dược Viên ngày càng cao hơn

Căn cứ theo Thông tư, để có thể trở thành Trình Dược Viên tư vấn giới thiệu thuốc buộc bạn phải đáp ứng trình độ từ Cao đẳng chuyên ngành Y, Dược trở lên và phải được tập huấn về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn kỹ càng nhất mới có thể hành nghề.

Cùng với đó, người Trình Dược viên bắt buộc phải đeo thẻ “Người giới thiệu thuốc” do chính cơ sở kinh doanh Dược cấp, đồng thời chỉ thực hiện giới thiệu thuốc khi có sự đồng ý của người hành nghề khám chữa bệnh.

Người Trình Dược viên chỉ được giới thiệu những thuốc đã được phép lưu hành ở Việt Nam theo đúng danh mục thuốc đã được cơ sở kinh doanh Dược phân công và chỉ được cung cấp những thông tin về thuốc ghi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được đăng ký lưu hành hoặc nội dung thông tin thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cho phép xác nhận.

Trình Dược viên cần có trách nhiệm trong việc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc, các báo cáo có liên quan đến chất lượng của thuốc trong quá trình giới thiệu thuốc để cơ sở kinh doanh Dược kịp thời tổng hợp và báo cáo về cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế.

Trình Dược viên muốn hành nghề phải có trình độ Cao đẳng trở lên

Trình Dược viên

Những hành vi mà người Trình Dược Viên không được thực hiện

Thông tư 07/2018/TT-BYT do Bộ Y tế nêu rõ 9 hành vi người giới thiệu thuốc không được thực hiện

– Thông tin thuốc không đúng với nội dung thông tin thuốc đã đăng ký, xác nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phát hành các tài liệu thông tin thuốc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

– Giới thiệu những loại thuốc không được cơ sở kinh doanh dược phân công giới thiệu.

– Sử dụng lợi ích vật chất dưới mọi hình thức để tác động đến thầy thuốc, người dùng thuốc để thúc đẩy việc kê đơn, mua bán, sử dụng thuốc.

– Giới thiệu, cung cấp thông tin thuốc không phù hợp với các tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 76 luật Dược.

– So sánh, giới thiệu thuốc của cơ sở mình tốt hơn thuốc của cơ sở khác mà không có tài liệu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo để chứng minh.

– Giới thiệu sản phẩm không phải là thuốc.

– Có hoạt động liên quan đến việc mua, bán, ký gửi thuốc với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

– Tiếp cận người bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, thảo luận hoặc yêu cầu cung cấp thông tin liên liên quan đến người bệnh.

– Phát hành tài liệu thông tin thuốc không đúng đối tượng đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế xác nhận.

Nếu người Trình Dược VIên bị phát hiện vi phạm những điều không nên làm ở trên thì người người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần đình chỉ công việc của người này trong phạm vi cơ sở mình.

Thông tin này cũng đã được Ban quản lý Cao đẳng Y Dược TPHCM thông báo đến toàn bộ sinh viên đang học tập tại nhà trường để sinh viên được rõ. Hi vọng các Trình Dược Viên tương lai luôn làm đúng vai trò và trách nhiệm của mình.

Nguồn: truongcaodangyduoctphcm.net

Chia sẻ