TOP 7 Trường Đại học lấy điểm chuẩn cao kỉ lục

2695
5 (100%) 4 votes

Chứng kiến điểm chuẩn các trường Đại học tăng kỷ lục trong năm 2017, Tin tức Giáo dục cập nhất TOP 7 Trường Đại học lấy điểm chuẩn cao giúp thí sinh chủ động trong đăng ký tuyển sinh.

Thí sinh tham gia tuyển sinh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018
Thí sinh tham gia tuyển sinh Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Bên cạnh những trường thực hiện phương án tuyển sinh theo hình thức xét tuyển học bạ, dựa trên kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia thì các trường Đại học vẫn áp dụng phương án tuyển sinh của riêng mình với mức điểm chuẩn Cao ngất ngưởng.

Để giúp các thí sinh dễ dàng tham khảo cũng như đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng cũng như điều kiện kinh tế của bản thân, Tin tức Giáo dục tổng hợp TOP 7 Trường Đại học lấy điểm chuẩn cao kỉ lục trong năm 2017.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.

Ngành D01 đối với nam phía Bắc: 26.

C03 – nữ phía Bắc: 28,25.

D01 – nữ phía Bắc: 29.

C03 – nam phía Nam: 24,25 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

D01 – nam phía Nam: 23,75.

C03 – nữ phía Nam: 26 điểm.

D01 – nữ phía Nam: 25,75.

Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân

Ngành A01 đối với nam phía Bắc: 23,75.

D01 – nam phía Bắc: 23,25.

A01 – nữ phía Bắc: 27,5.

D01 – nữ phía Bắc: 27,5.

A01 – nam phía Nam: 24. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.

D01 – nam phía Nam: 22,75.

A01 – nữ phía Nam: 28,25

D01 – nữ phía Nam: 27 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.

C03 – nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.

D01 – nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8).

A01 – nữ: 28,75 điểm.

C03 – nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.

D01 – nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.

Đại học An ninh Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm.

C03 – nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.

D01 – nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3.

A01 – nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1.

C03 – nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75.

D01 – nữ: 27,25 điểm.

TOP 7 Trường Đại học lấy điểm chuẩn cao kỉ lục
TOP 7 Trường Đại học lấy điểm chuẩn cao kỉ lục

Học viện An ninh nhân dân

Ngành A01 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 27,75. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 và môn Toán đạt 9,4.

Ngành C03 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 25,5 điểm. Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25.

D01 – nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.

A01 – nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5.

C03 – nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6.

D01 – nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29. Trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2.

A01 – nam ngành An toàn thông tin 23,5.

D01 Nam ngành An toàn thông tin 19,75.

A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27,75.

D01 Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16.

D01 – nữ ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ngành A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.

C03 – nam 25,75. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm.

D01 – nam 26,25.

A01 – nữ 29,5.

C03 – nữ 28,25.

D01 – nữ: 28,75. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3.

Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Ngành A00 đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6).

A00 – nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35.

A00 – nam phía Nam: 27. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9).

A00 – nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).

Năm 2017, các trường quân đội có mức điểm chuẩn cao kỉ lục tới 30 điểm. Mức điểm trúng tuyển của các trường quân đội năm 2017 cao hơn năm 2016 từ 1 đến 3 điểm. Như vậy, mức điểm chuẩn cao nhất các trường quân đội lên đến 30 điểm dành cho đối tượng thí sinh nữ miền Bắc đăng ký xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự và thí sinh nữ miền Nam (tổ hợp A00), thí sinh nữ miền Bắc (tổ hợp B00) đăng ký xét tuyển vào Học viện Quân y.

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM năm 2018
Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM năm 2018

Nếu khả năng của bạn có hạn thì việc thay đổi ngành học là điều cần thiết. Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là ví dụ điển hình mà bạn có thể tham khảo. Hiện Nhà trường đã thông báo tuyển sinh các ngành như: Cao đẳng Dược TPHCM, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Xét nghiệm,… với điều kiện đã tốt nghiệp THPT hoặc có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Theo đó thí sinh có thể tham khảo và đưa ra quyết định thông minh nhất.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199