Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi chiều từ 13h30 - 17h30 các ngày: 16/08,...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0902 + 0903 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0902 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0902  Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2017: Đúng 9h00, Sinh viên Cao...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên khóa...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0901 (XNCQ01.K9)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN0901 (XNCQ01.K9) Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh viên...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD0901 (ĐDCQ01.K9)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 0901 + 0902 1.Môn học: Y Đức Thời gian học buổi...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901+0902

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 0901 + 0902 Thông báo tập trung: Ngày 20/07/2017: Đúng 9h00 ,Sinh...