Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

THỜI KHÓA BIỂU BDS 1101 – LT

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU BXN 1101 – VB2 – CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU BXN 1101 - VB2 - CĐVB2 1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30...

THỜI KHÓA BIỂU BXN1101- LT

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BTL 1101 – VB2 – CĐVB2

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BTL 1101 – LT

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH - BHS 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHCN BTL 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN BTL 1001 Thông báo tập trung: Ngày...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KhÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa...