Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS0901_VB2, CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS-0901 VB2, CĐVB2 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS-0901-LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS-0901-LT 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD0901-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD0901-CĐVB2 1. Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH BHS 1001.2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH BHS 1001.2 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001.2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001.2 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD 1101 – VB2 – CĐVB2

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU BDS 1101 – VB2 – CĐVB2

1.Môn học: Giải Phẫu Sinh lý Lý Thuyết: Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...