KHOÁ 10

Thời khoá biểu K10 - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM - 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Hotline: 0996.156.156 - 0869.156.156

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH – BHS 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH - BHS 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHCN BTL 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHCN BTL 1001 Thông báo tập trung: Ngày...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KhÓA BIỂU LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC BDS 1001 Thông báo tập trung: Ngày 26/07/2018: Đúng 8h00 ,Sinh viên khóa...