Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BXN – 0901 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BXN0901_LT 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BXN-0901-VB2, CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BXN-0901VB2,CĐVB2 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS – 1001 – LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS1001LT 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS0901_VB2, CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS0901VB2, CDVB2 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS-0901-LT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BDS0901LT 1.Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày:...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD0901-CDVB2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BĐD0901-CDVB2 1. Môn học: Chính trị Thời gian học buổi sáng từ 8h00 đến 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h00 các...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH BHS 1001.2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG HỘ SINH BHS 1001.2 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001.2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM BXN 1001.2 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG BĐD 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng 8h00 ,Sinh...

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TPHCM THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CAO ĐẲNG VẬT LÝ TRỊ LIỆU -PHCN BTL 1002 Thông báo tập trung: Ngày 15/08/2018: Đúng...