Đăng ký trực tuyến

Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của thí sinh để xét tuyển và gửi Giấy Báo Nhập Học cho thí sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu hướng dẫn trong giấy báo nhập học của nhà trường. Nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ của thí sinh khi nhập học với những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến, thí sinh chịu trách nhiệm về những thông tin tự kê khai trực tuyến.

Hình ảnh Cao đẳng Y Dược Pasteur tại TPHCM

Hoạt động văn nghệ đoàn trường năm 2017 - 2018

Giờ học thực hành của sinh viên Cao đẳng Y Dược Pasteur quận 2

Giờ học thực hành của sinh viên Cao đẳng Y Dược Pasteur