Cập nhật mức học phí các trường đại học năm học 2018-2019

32978

Mức học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 hiện đã các trường đại học trên cả nước công bố trên website của trường cũng như phương tiền truyền thông báo chí.

Cập nhật mức học phí các trường đại học năm học 2018-2019
Cập nhật mức học phí các trường đại học năm học 2018-2019

Việc công bố học phí học trong năm học mới nằm trong Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và quản lý học phí đối với cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến 2020-2021. Theo đó, các trường đại học, cao đẳng sư phạm,  khi công bố đề án tuyển sinh phải kèm theo thông tin rõ ràng về học phí của các ngành đào tạo, lộ trình tăng học phí ở các năm tiếp theo để thí sinh nắm bắt được.

Theo trang tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tìm hiểu, mức trần học phí đối với chương trình đại học hệ đại trà ở các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí và chưa tự đảm bảo kinh phí. Lộ trình tăng học phí không quá 10% mỗi năm.

Để giúp thí sinh, đặc biệt là tân sinh viên 2k bắt đầu làm quen với môi trường học tập mới và kịp thời chuẩn bị, trang Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo cụ thể mức học phí của các trường đại học trên cả nước như sau:

STT TRƯỜNG/HỌC VIỆN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT
1 ĐH Bà Rịa Vũng Tàu 500 – 550 nghìn/tín chỉ
2 ĐH Bách khoa Hà Nội Đại trà: 15-20 triệu/năm

Tiên tiến: gấp 1,3-1,5 lần đại trà

Quốc tế: 40-50 triệu/năm

3 ĐH Bách khoa TPHCM Đại trà: 9,6 triệu/năm

Tiên tiến, chất lượng cao: 60 triệu/năm

4 ĐH Cần Thơ 8,1-9,6 triệu/năm

Ngành sư phạm: miễn học phí

5 ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải 7,4-8,7 triệu/năm
6 ĐH Công nghệ Sài Gòn 21,1-26,6 triệu/năm
7 ĐH Công nghệ TPHCM 26-40 triệu/năm
8 ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội 350 nghìn/tín chỉ
9 ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 18-20 triệu/năm
10 ĐH Công nghiệp TPHCM 17,5 triệu/năm
11 ĐH Điều dưỡng Nam Định 330-270 nghìn/tín chỉ
12 ĐH Hà Nội 480-650 nghìn/tín chỉ
13 ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG TPHCM) 9,6 triệu/năm
14 ĐH KHXH&NV (ĐH QG TPHCM) 8 triệu/năm
15 ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 7-8,5 triệu/năm
16 ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 12-60 triệu/năm
17 ĐH Kinh tế Luật TPHCM Đại trà: 8,1 triệu/năm

Chất lượng cao: 22-39 triệu/năm

18 ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM 50-60 triệu/năm
19 ĐH Kinh tế TPHCM Đại trà: 19 triệu/năm

Chất lượng cao: 32-40 triệu/năm

20 ĐH Kinh tế Quốc dân Đại trà: 15,5-18,5 triệu/năm
21 ĐH Luật Hà Nội 8,1 triệu/năm
22 ĐH Luật TPHCM 17 triệu/năm
23 ĐH Lao động xã hội 8,1 triệu/năm
24 ĐH Xây dựng 9,6 triệu/năm
25 HV Quản lý Giáo dục 8,1 triệu/năm

Ngành sư phạm: miễn học phí

26 ĐH Mở TPHCM 15-19 triệu/năm
27 Viện ĐH Mở Hà Nội 11,2-11,8 triệu/năm
28 ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM 700 nghìn/tín chỉ
29 ĐH Phạm Văn Đồng 8,1-9,6 triệu/năm
30 ĐH Quốc tế miền Đồn 15-40 triệu/năm
31 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 8,1-9,6 triệu/năm

Ngành Sư phạm miễn học phí

32 ĐH Tài chính Marketing Đại trà: 18 triệu/năm

Chất lượng cao: 36,3 triệu/năm

Quốc tế: 55 triệu/năm

33 ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội 278 nghìn/tín chỉ
34 ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM 8,1-9,6 triệu/năm
35 ĐH Tây Bắc 215 – 255 nghìn/tín chỉ
36 ĐH Thủ đô 250-295 nghìn/tín chỉ

Ngành Sư phạm: miễn học phí

37 ĐH Thương mại 15 triệu/năm
38 ĐH Văn hóa TPHCM 8,1 triệu/năm
39 ĐH Văn hóa Hà Nội 206 nghìn/tín chỉ
40 ĐH Y dược Hải Phòng 11,8 triệu/năm
41 ĐH Y dược Thái Bình 11,8 triệu/năm
42 ĐH Y dược TPHCM 11,7 triệu/năm
43 ĐH Duy Tân Đại trà: 16-17,6 triệu/năm

Tiên tiến: 18-24 triệu/năm

44 ĐH Võ Trường Toản 9,4-56 triệu/năm
45 ĐH Y dược Cần Thơ 19,2 triệu/năm
46 ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên 11,8 triệu/năm
47 HV Y dược học cổ truyền 11,8 triệu/năm
48 Khoa Y dược – ĐH QG Hà Nội 11-60 triệu/năm
49 ĐH Y dược – ĐH Huế 11,8 triệu
50 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông 16 triệu/năm
51 HV Tài chính Đại trà: 9,4 triệu/năm

Chất lượng cao: 39,6 triệu/năm

Gửi đào tạo: 37,6 triệu/năm

52 HV Ngân hàng 8,1 triệu/năm
53 ĐH Công nghệ thông tin – ĐH QG TPHCM Đại trà: 16 triệu/năm

Chất lượng cao: 30 triệu/năm

Tiên tiến: 35 triệu/năm

54 ĐH Sài Gòn 8,1-9,6 triệu/năm
55 HV Báo chí Tuyên truyền Đại trà:

Chất lượng cao: 745-770 nghìn/tín chỉ

56 ĐH Giao thông Vận tải TPHCM 9,6-18 triệu/năm
57 HV Ngoại giao 8,1 triệu/năm
58 ĐH Thăng Long 13,2-14,6 triệu/năm
59 ĐH Phương Đông 15 triệu/năm
60 HV Nông nghiệp Việt Nam 10 triệu/năm
61 ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH QG Hà Nội 9,6-35 triệu/năm
62 ĐH Công nghệ – ĐH QG Hà Nội 9,6-35 triệu/năm
63 Khoa Luật – ĐH QG Hà Nội 8,1-35 triệu/năm
64 ĐH Kinh tế – ĐH QG Hà Nội 9,1-35 triệu/năm
65 ĐH Ngoại ngữ – ĐH QG Hà Nội 240 nghìn/tín chỉ
66 ĐH Sư phạm Hà Nội 250-300 nghìn/tín chỉ

Ngành sư phạm: miễn học phí

67 ĐH Công đoàn 8,1 triệu/năm
68 ĐH Giao thông vận tải 208-250 nghìn/tín chỉ
69 ĐH Lâm nghiệp 220 nghìn/tín chỉ
70 ĐH Công nghiệp Hà Nội Từ 14,5 triệu/năm
71 ĐH Điện lực 13-14,5 triệu/năm
72 ĐH Kiến trúc Hà Nội 8,1-9,6 triệu/năm
73 ĐH Kiến trúc TPHCM 8,1-9,6 triệu/năm
74 ĐH Mỹ thuật Việt Nam 9,6 triệu/năm
75 Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng 11,8 triệu/năm
76 ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng 9,6 triệu/năm
77 ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng 10,5-18,5 triệu/năm
78 ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng Đại trà: 9,6 triệu/năm

Chất lượng cao: 28-32 triệu/năm

79 Khoa Công nghệ thông tin truyền thông – ĐH Đà Nẵng 8,1-9,6 triệu/năm
80 ĐH Luật – ĐH Huế 8,2 triệu/năm
81 Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế Miễn học phí
82 Khoa Du lịch – ĐH Huế 320 nghìn/tín chỉ
83 ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế 235 nghìn/tín chỉ
84 ĐH Kinh tế – ĐH Huế 265 nghìn/tín chỉ
85 ĐH Nông lâm – ĐH Huế 260-305 nghìn/tín chỉ
86 ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế 9,6 triệu/năm

Ngành sư phạm miễn học phí

87 ĐH Khoa học – ĐH Huế 265-320 nghìn/tín chỉ

 

Bên cạnh các trường đại học, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng thông báo mức học phí Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018. Cụ thể, mức học phí Cao đẳng Dược TPHCM mà Nhà trường áp dụng trong năm học 2018 – 2019 là 940.000 đồng/tháng/sinh viên. Mặt khác, những thí sinh đảm bảo điều kiện có điểm trung bình các môn học 03 năm khối A Toán – Lý – Hoá hoặc Toán – Hoá – Sinh từ 8,0 trở lên và hạnh kiểm khá trở lên sẽ có cơ hội miễn giảm 100% học phí.

Miễn giảm 100% học phí Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018
Miễn giảm 100% học phí Cao đẳng Dược TPHCM năm 2018

Ngoài ra còn rất nhiều chính sách ưu tiên, học bổng, phần quà dành cho những thí sinh đạt thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó đây là ngôi trường được Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Theo đó thí sinh có thể gửi hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM về Nhà trường ngay ngày hôm nay để nhận được phản hồi sớm nhất.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

VPTS Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

VPTS Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

VPTS Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

VPTS Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

VPTS Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199