Trọn bộ đề thi thử và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

822
3.6 (72%) 5 votes

Bộ GD&ĐT công bố đề thi thử kèm đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 giúp thí sinh và giáo viên có định hướng ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất.

 Trọn bộ đề thi thử và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Trọn bộ đề thi thử và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi thử và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tin tức giáo dục cho biết, sáng 24/1, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó các bài thi có thời gian thi kéo dài từ 50 phút đến 90 phút. Đề thi Toán kéo dài 90 phút gồm 50 câu. Đề thi khoa học tự nhiên gồm các bài thi thành phần vật lý, hóa học, và sinh học, mỗi môn 50 phút.

Đề thi khoa học xã hội gồm bài thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. Đề thi ngoại ngữ 60 phút với 50 câu…

Dưới đây là 14 đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 kèm đáp án được ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp:

Đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Đáp án đề thi thử Kỳ thi THPT Quốc gia 2018:

Đáp án môn Lịch sử: 

1. B 9. A 17. A 25. C 33. D
2. A 10. D 18. A 26. A 34. D
3. B 11. C 19. C 27. C 35. B
4. B 12. A 20. A 28. A 36. D
5. C 13. D 21. B 29. B 37. B
6. A 14. C 22. D 30. A 38. C
7. B 15. B 23. B 31. A 39. C
8. C 16. D 24. B 32. A 40. A

Đáp án môn Địa lý: 

41. B 49. D 57. D 65. D 73. A
42. D 50. D 58. C 66. C 74. B
43. A 51. A 59. D 67. B 75. D
44. C 52. D 60. D 68. D 76. C
45. A 53. B 61. D 69. B 77. A
46. D 54. B 62. D 70. B 78. A
47. A 55. D 63. D 71. A 79. A
48. D 56. B 64. C 72. C 80. C

 Đáp án môn Hóa:  

41. A 49. B 57. B 65. D 73. A
42. B 50. A 58. A 66. B 74. C
43. A 51. A 59. B 67. A 75. D
44. C 52. A 60. B 68. A 76. B
45. B 53. D 61. C 69. A 77. A
46. C 54. C 62. B 70. C 78. C
47. A 55. D 63. D 71. D 79. A
48. C 56. A 64. B 72. A 80. A

 Đáp án môn Giáo dục công dân: 

81. C 89. A 97. D 105. D 113. C
82. A 90. B 98. B 106. A 114. B
83. A 91. A 99. A 107. A 115. B
84. C 92. C 100. A 108. A 116. D
85. C 93. B 101. C 109. C 117. B
86. A 94. D 102. B 110. B 118. D
87. C 95. D 103. D 111. D 119. C
88. C 96. B 104. A 112. B 120. C

Đáp án môn Sinh học: 

81. D 89. D 97. A 105. D 113. A
82. D 90. A 98. B 106. B 114. B
83. A 91. D 99. C 107. B 115. A
84. A 92. A 100. A 108. C 116. C
85. B 93. B 101. C 109. B 117. B
86. B 94. B 102. C 110. C 118. D
87. B 95. D 103. D 111. B 119. C
88. A 96. C 104. B 112. B 120. A

Đáp án môn Toán:  

1. A 11. A 21. B 31. B 41. A
2. B 12. A 22. A 32. D 42. B
3. C 13. B 23. C 33. D 43. D
4. A 14. B 24. B 34. C 44. C
5. A 15. D 25. D 35. D 45. C
6. A 16. D 26. D 36. B 46. A
7. D 17. B 27. C 37. A 47. B
8. C 18. B 28. C 38. C 48. D
9. D 19. C 29. C 39. A 49. A
10. B 20. D 30. D 40. D 50. A

Đáp án môn Vật lý

1. A 9. B 17. D 25. D 33. D
2. C 10. B 18. D 26. C 34. D
3. C 11. A 19. B 27. C 35. D
4. C 12. C 20. B 28. C 36. C
5. D 13. C 21. C 29. B 37. C
6. D 14. C 22. D 30. B 38. C
7. D 15. D 23. D 31. A 39. B
8. D 16. D 24. D 32. D 40. B

Đáp án môn Tiếng Anh: 

1. A 11. B 21. B 31. B 41. A
2. D 12. B 22. B 32. A 42. D
3. B 13. A 23. A 33. C 43. B
4. C 14. B 24. C 34. D 44. C
5. D 15. C 25. C 35. B 45. A
6. B 16. A 26. B 36. C 46. B
7. A 17. D 27. C 37. A 47. B
8. D 18. A 28. D 38. D 48. B
9. B 19. B 29. C 39. A 49. C
10. C 20. A 30. D 40. B 50. D

 

Nguồn: Caodangyduochcm.com

Nộp hồ sơ tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Số 232 Nguyễn Văn Hưởng - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh: 0869 156 156 - 0996 156 156